Kundebetingelser

Generelt

Greensavings tilbyder serviceydelser og investeringsrådgivning til privatkunder og holdingselskaber med en investerbar formue på over 1 mio. kr., der ønsker en uvildig og uafhængig rådgivning og med hovedvægt på bæredygtige investeringer.

En aftale med os indbefatter blandt andet:

  • Udarbejdelse af investeringsstrategi
  • Gennemgang af nuværende portefølje, vurdering af bæredygtighed, omkostninger mv.
  • Vurdering af portefølje med fast interval, aftalt med kunden.
  • Løbende screening af det globale værdipapirmarked.
  • Løbende anbefalinger til porteføljeændringer.
  • Hjælp med afkastrapportering.
  • Personlig sparring.
  • Investeringsmæssig support, deltagelse i bankmøder mv.

Aftaler

Der etableres altid en skriftlig aftale om investeringsrådgivning, forud for rådgivning i Greensavings.  I aftalen beskrives, hvilke finansielle ydelser, der er omfattet og prisen herfor. 

Efter indgåelse af en aftale om investeringsrådgivning, bliver der udfærdiget en finansiel plan, som dokumenterer omfattede konti og depoter, samt vilkårene for og formålet med investeringerne, herunder kundernes finansielle situation, aktiver og passiver, investeringsprofil osv. 

Rådgivning

I Greensavings efterleves reglerne i Investorbeskyttelses-bekendtgørelsen og rådgivningen er baseret på ”Kend din kunde-princippet”. Her sikres det at kundens behov afdækkes samt at kunden får tilstrækkelig information om de for kunden relevante produkter og ydelser, der kan dække kundens behov, herunder om priser og øvrige vilkår. Dette er blandt andet en del af egnethedstesten/risikoprofileringen.

Formålet med rådgivning

Det væsentligste formål med al rådgivning i Greensavings er at sætte kunden i stand til at træffe beslutning på et kvalificeret og oplyst grundlag. Det forudsætter indledningsvis, at kundens behov afdækkes. Ud fra dette får kunden  tilstrækkelig information om de relevante produkter og ydelser – herunder priser, gebyrer, ÅOP, vilkår, osv.

Greensavings rådgiver om de produkter, der er omfattet af den opnåede tilladelse fra Finanstilsynet. Det vil sige aktier (noterede), obligationer og andele i kollektive investeringsordninger (herunder UCITS).

Uafhængig rådgivning

Greensavings modtager ikke nogen form for provision fra banker, børsmæglere eller investeringsforeninger og har derfor alene fokus på, hvad der tjener kunden bedst.

Greensavings har ingen snævre forbindelser til anden finansiel virksomhed eller virksomheder der tilbyder eller formidler finansielle produkter eller boligkreditaftaler.